Byl jsem tobruckou krysou

Kód produktu: AD294
Cena bez DPH: 209,09 Kč
Cena s DPH: 230,00 Kč
Dostupnost: Na vyžádání
  • Výrobce: Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque o. s.
V říjnu tohoto roku vydal „Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque“ druhé rozšířené vydání úspěšné knihy „Byl jsem tobruckou krysou“, která formou neformálního rozhovoru mezi novinářem Janem Šebelkou a brigádním generálem Stanislavem Hněličkou zprostředkovává celoživotní prožitky válečného hrdiny od Tobruku a Dunkerque. Kniha je nově rozšířena o fotografický materiál i o materiál textový, který zaznamenává, jak nové události od prvního vydání v roce 2008, tak i další vzpomínky z let válečných. 
 
Autoři začínají popisem a vyprávěním o předválečném Liberci, ve kterém se dvaadevadesátiletý Stanislav Hnělička narodil a prožil zde své mládí až do roku 1938, kdy za pohnutých událostí byl nucen se vystěhovat s celou svou rodinou do Mladé Boleslavi. Rozhodnutí opustit vlast a odejít do neznáma, s cílem dostat se do zahraniční armády, zrálo delší dobu a mělo hned několik příčin, které generál Hnělička dále rozvádí. Síla tohoto rozhodnutí je patrná na dalším vyprávění o samotné cestě do exilu, kdy po dvou nezdařených pokusech byla konečně úspěšná až cesta přes Julské Alpy v prosinci roku 1940, pokračující přes Balkán na Střední východ. 
 
Právě zde se v březnu 1941 stal Hnělička jedním z nejmladších příslušníků později proslaveného 11. čs. pěšího praporu – Východního, kterému velel slavný plukovník Karel Klapálek. Veškeré válečné anabáze na Středním východě i v Africe jsou pochopitelně v Hněličkově vyprávění zaznamenány, avšak zároveň byl v knize dán velký prostor pro proniknutí do duše mladého vojáka, kdy se čtenář dočte o svérázném životě v týlu či naopak těžkostech v obleženém přístavu Tobruk. Zaznamenány jsou tak mnohé humorné příběhy i takové, které by raději Čechoslováci nezažili.
 
Po stěžejní části knihy Byl jsem tobruckou krysou se čtenář ocitne na lodi Mauretania, která převezla československé vojsko do Anglie a následně se z vyprávění dozví o rozdělení jednotky, přecvičení na tanky, eskapádách s kamarády a především vztazích mezi nově příchozími a Čechoslováky, kteří zde byli a cvičili od roku 1940. 
 
Již v rámci Československé samostatné obrněné brigády se příběh přesouvá k přístavu Dunkerque na pomezí Francie a Belgie, kde Hnělička obléhal se svou jednotkou německou posádku od října roku 1944 do května 1945, a taktéž se zúčastnil obou největších útoků, o nichž obšírně vypráví. Ty ovšem nebyly jediné vojenské akce, které se zde udály a o kterých se čtenář doví. Podobně je tomu tak s životem za frontovou linií či dovolené v Paříži.
 
Jelikož válka změnila generálu Hněličkovi celý život, dostali se autoři i do doby poválečné, kdy se musel navrátilec postarat jak o sebe, tak o svoji rodinu. Po zdůvodnění příčin svého odchodu z armády se Hnělička dostává k popsání svého podnikání v liberecké autodopravě, které mu po roce 1948 bylo zabaveno, a začala perzekuce ze strany státního aparátu, jež měla v průběhu čtyřiceti let mnoho podob. Přestože se Hnělička zasloužil o stát a demokracii již za války, byl aktivním i během roku 1968. Zde vypráví o jeho snaze spojení měst Liberec a Dunkerque, které bylo bohužel zmařeno vpádem vojsk Varšavské smlouvy. 
I během tohoto vpádu nestál stranou a zúčastnil se nepokojů v Praze u Rozhlasu, tak i pomoci zraněným v samotném Liberci, kde pomohl i Václavu Havlovi a Janu Třískovi.
 
Toto angažování mu zůstalo i po roce 1989, kdy se stále snaží mnohými aktivitami zlepšit povědomí veřejnosti o vlastní historii. Taktéž se angažoval u splnění vize o partnerství mezi městy Liberec a Dunkerque, která byla splněna v roce 2010. Nejenom za válečné, ale i poválečné aktivity, které trvají do dnešních dnů, byl povýšen do hodnosti brigádního generála, obdržel Čestné občanství města Liberce a byl vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním České republiky i Francie - Řádem Bílého lva a Řádem Čestné legie.
 
 
Název: Byl jsem to tobruckou krysou
Autoři: Stanislav Hnělička, Jan Šebelka
Vydavatel: Klub vojenské historie Tobruk-Dunkerque o. s., 2. dopl. vydání, 2014, Liberec
ISBN: 978-80-905859-0-4